imageimageimage


niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Informacje ogólne » Charakterystyka gminy
A R T Y K U Ł   A R C H I W A L N Y
Obszar gminy, struktura użytków i inne dane
Stan na dzień 31.01.2003
Powierzchnia ogólna gminy: - 21893
w tym:
- użytki rolne - 14499
- grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone - 6369
- grunty zabudowane i zurbanizowane - 581
- grunty pod wodami - 186
- nieużytki - 244
- tereny różne - 14
Dane w hektarach.
Stan na dzień 31.01.2003

Struktura użytków:

1. Użytki rolne. - 14499
- grunty orne - 10587
- sady - 84
- łąki - 1534
- pastwiska - 1720
- grunty rolne zabudowane - 389
- grunty pod stawami - 85
- grunty pod rowami - 100

2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone - 6369
- lasy - 6350
- grunty zadrzewione i zakrzaczone - 19

3. Grunty zabudowane i zurbanizowane - 581
- tereny mieszkalne - 13
- tereny przemysłowe - 0
- inne tereny zabudowane - 2
- zurbanizowane tereny zabudowane - 0
- tereny rekreacji wypoczynkowej - 0
- tereny komunikacyjne:
- drogi - 439
- tereny kolejowe - 126
- tereny inne - 1
- użytki kopalne - 0

4. Grunty pod wodami - 186
- morskimi - 0
- powierzchniowymi płynącymi - 157
- powierzchniowymi stojącymi - 29

5. Użytki ekologiczne - 0

6. Nieużytki - 244

7. Tereny różne - 14
Autor : 
Zredagował(a) : Joanna Zembrzuska
Data wprowadzenia : 2008-04-15 13:46:15
Data ostatniej modyfikacji : 2008-04-21 11:56:39
Liczba wyświetleń : 1636

Redaktor  Data modyfikacji 
Jolanta Zalewska  23.06.2020 08:54pokaż tą wersję
Jolanta Zalewska  23.06.2020 08:59pokaż tą wersję

Redaktor  Data modyfikacji 
Joanna Zembrzuska  15.04.2008 12:46pokaż tą wersję