imageimageimage


niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Polityka wewnętrzna » Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Konsultacje Projektu uchwały Rady Gminy Goworowo w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarZgodnie art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Goworowo zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzące działalność na terenie Gminy Goworowo do konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.


Konsultacje będą trwały od 24 października 2013 r. do 30 października 2013 r.
1. Projekt aktu prawa miejscowego zamieszczamy na stronie internetowej Urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Goworowo.
2. Organizacje mogą zgłaszać uwagi do projektu aktu prawa miejscowego na specjalnie przygotowanym formularzu, udostępnionym na stronie internetowej www.goworowo.pl oraz dostępnym w formie papierowej w Urzędzie Gminy Goworowo pokój nr 22.
3. Wypełniony formularz należy przesłać do Urzędu Gminy Goworowo w terminie 14 dni od daty oddania projektu aktu prawa miejscowego do konsultacji.
Nie przedstawienie opinii w terminie określonym w zawiadomieniu o konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?11.5 KB POBIERZFormularz2013-10-25 12:46:15150
?30.3 KB POBIERZZałącznik do pobrania2013-10-31 09:46:53182

Autor : 
Zredagował(a) : Kamil Jadacki
Data wprowadzenia : 2013-10-25 12:45:22
Data ostatniej modyfikacji : 2013-10-25 12:45:22
Liczba wyświetleń : 623