imageimageimage


niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Urząd Gminy » Ogłoszenia/Obwieszczenia
Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U.2013 poz. 267 ), w związkuz art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. 2013 poz. 123 5 ) z a w i a d a m i a m że w dniu 10.06.2014 r. na wniosek Pani Dudziec Aleksandry zam. Goworowo, ul. Witosa 10, 07-440 Goworowo zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Goworowo nr UG.6220.3.2014 o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na; : " Budowie stacji paliw płynnych "na działce o nr ewid. 247 położonej w obrębie gruntów Goworówek , gm. Goworowo
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy ( m.in. z przedmiotowym postanowieniem, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce) , wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Gminy Goworowo pok. nr 17, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Goworowo , miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Urzędu - Biuletynie Informacji Publicznej.
Wójt Gminy
Małgorzata Maria Kulesza
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC34.5 KB POBIERZTreść obwieszczenia2014-07-18 10:23:13207

Autor : Andrzej Ziemek
Zredagował(a) : Piotr Jakacki
Data wprowadzenia : 2014-07-18 10:22:06
Data ostatniej modyfikacji : 2014-07-18 10:22:06
Liczba wyświetleń : 698