imageimageimage


niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Informacje ogólne » Charakterystyka gminy
A R T Y K U Ł   A R C H I W A L N Y
Obszar gminy, struktura użytków i inne dane
Powierzchnia ogólna gminy: - 21909,4356 w tym: - użytki rolne - 13556,0083 - grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone - 7264,5867 - grunty zabudowane i zurbanizowane - 626,4693 - grunty pod wodami - 230,1057 - nieużytki - 213,3579 - tereny różne - 18,9077 . Dane w hektarach. Struktura użytków: 1. Użytki rolne. - 13556,0083 - grunty orne - 9571,0308 - sady - 21,9615 - łąki - 1543,1599 - pastwiska - 1783,9982 - grunty rolne zabudowane - 499,9846- grunty pod stawami - 31,0501- grunty pod rowami - 104,8232 2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone - 7264,5867 - lasy - 7088,9389 - grunty zadrzewione i zakrzaczone - 175,6478 3. Grunty zabudowane i zurbanizowane - 626,4693 - tereny mieszkalne - 72,1745- tereny przemysłowe - 1,8620 - inne tereny zabudowane - 26,7782 - zurbanizowane tereny zabudowane - 3,2539 - tereny rekreacji wypoczynkowej - 3,5464 - tereny komunikacyjne: - drogi - 411,6425 - tereny kolejowe - 107,2118 - tereny inne - 0 - użytki kopalne - 0 4. Grunty pod wodami - 230,1057- morskimi - 0 - powierzchniowymi płynącymi - 151,7876 - powierzchniowymi stojącymi - 78,3181 5. Użytki ekologiczne - 0 6. Nieużytki - 213,3579 7. Tereny różne - 18,9077

Autor : 
Zredagował(a) : Jolanta Zalewska
Data wprowadzenia : 2008-04-15 13:46:15
Data ostatniej modyfikacji : 2020-06-23 09:54:47
Liczba wyświetleń : 58

Redaktor  Data modyfikacji 
Jolanta Zalewska  23.06.2020 08:59pokaż tą wersję

Redaktor  Data modyfikacji 
Jolanta Zalewska  21.04.2008 10:56pokaż tą wersję
Joanna Zembrzuska  15.04.2008 12:46pokaż tą wersję