imageimageimage


niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Urząd Gminy » Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wniosek o udostępnienie informacji publicznejZgodnie z ustawą informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia (wydruk, kserokopia, skopiowanie na dyskietkę itp.), podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF375 KB POBIERZZałacznik do pobrania2017-06-06 07:56:31157

Autor : Joanna Ciepierska
Zredagował(a) : Joanna Zembrzuska
Data wprowadzenia : 2010-06-24 11:05:02
Data ostatniej modyfikacji : 2010-06-24 11:06:04
Liczba wyświetleń : 1387

Redaktor  Data modyfikacji 
Joanna Zembrzuska  24.06.2010 10:05pokaż tą wersję