imageimageimage


niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Urząd Gminy » Wykaz dokumentów o ochronie środowiska
Odpady komunalne

Informacje dla wnioskodawcy (klienta)
Więcej »
Wzór oświadczenia
Więcej »
Wzór wniosku
Więcej »
Rejestr działalności regulowanej
Więcej »
Rejestr dzialaności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Rejestr-działalności-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadów-komunalnych-od-właścicieli-nieruchomości-na-terenie-gminy-Goworowo-2018-r
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.18.18 w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porządku na tere
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.18.18 w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.19.19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie o
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.19.19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.20.19 w sprawie szczegółowgo sposobu i zakresu świadczenia usług w
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.20.19 w sprawie szczegółowgo sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci
Więcej »
zarządzenie Nr 37-2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu Programu Ochr
zarządzenie Nr 37-2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goworowo na lata 2019 - 2022 .....
Więcej »