imageimageimage


niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Urząd Gminy » Oświadczenia majątkowe wójta i pozostałych pracowników
Rok 2015

Małgorzata Maria Kulesza
Wójt Gminy
Więcej »
Antoni Tadeusz Mulawka
Sekretarz Gminy
Więcej »
Anna Pietras
Skarbnik Gminy
Więcej »
Ryszard Antoni Mikulski
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie
Więcej »
Kuczyńska Barbara
Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie
Więcej »
Krystyna Reluga
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie
Więcej »
Adam Grabowski
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pasiekach
Więcej »
Wiesława Wasilewskai
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Goworowie
Więcej »
Elżbieta Sobotka
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczawinie
Więcej »
Marzanna Grzyb
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kuninie
Więcej »
Jacek Dobrzyński
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie
Więcej »
Hanna Siekierska
Specjalista Pracy Społecznej
Więcej »
Pomacho Bożena
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie
Więcej »
Andrzej Ziemek
Inspektor d/s inwestycji, budownictwa i gospodarki gruntami
Więcej »
Marta Zduniak
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie
Więcej »
Katarzyna Kośnik
Starszy Referent ds. Świadczeń Rodzinnych
Więcej »