imageimageimage


niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Uchwały Rady Gminy
Uchwały 2020

Uchwała Nr XVIII.139.20 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i pr
Uchwała Nr XVIII.139.20 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goworowo
Więcej »
Uchwała Nr XVIII.140.20 w sprawie określenia rodzaju świadcze oraz warunków i sposobu ich przyznawan
Uchwała Nr XVIII.140.20 w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w palcówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo
Więcej »
Uchwała Nr XVIII.141.20 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących
Uchwała Nr XVIII.141.20 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących Radnym Rady Gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała Nr XVIII.142.20 w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Goworowo
Uchwała Nr XVIII.142.20 w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Goworowo
Więcej »
Uchwała Nr XVIII.143.20 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII.133.19 Rady Gminy Goworowo z dnia 19 gru
Uchwała Nr XVIII.143.20 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII.133.19 Rady Gminy Goworowo z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołeckiemu na realizację zadania pn Rozbudowa i przebudowa ciągu ........
Więcej »
Uchwała Nr XVIII.144.20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację
Uchwała Nr XVIII.144.20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc. Kunin i Ponikiew Duża wraz z dojazdami
Więcej »
Uchwała Nr XVIII.145.20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020
Uchwała Nr XVIII.145.20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020
Więcej »
Uchwała Nr XIX.146.20 RG Goworowo z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie nabycia na własnosć nieruchomoś
Uchwała Nr XIX.146.20 RG Goworowo z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie nabycia na własnosć nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako Wspólnota Gruntowa wsi Szczawin
Więcej »
Uchwała Nr XIX.147.20 RG Goworowo z dnia 5 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości o
Uchwała Nr XIX.147.20 RG Goworowo z dnia 5 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych
Więcej »
Uchwała Nr XIX.148.20 RG Goworowo z dnia 5 marca 2020 roku zmieniająca uchwałe Nr XIII14020 RG Gowor
Uchwała Nr XIX.148.20 RG Goworowo z dnia 5 marca 2020 roku zmieniająca uchwałe Nr XIII14020 RG Goworowo z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej
Więcej »
Uchw Nr XX.149.20 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2020-2030
Uchw Nr XX.149.20 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2020-2030
Więcej »
Uchw Nr XX.150.20 w sprawie zmina w budzecie Gminy Goworowo na rok 2020
Uchw Nr XX.150.20 w sprawie zmina w budzecie Gminy Goworowo na rok 2020
Więcej »
Uchw Nr XX.151.20 w sprawie wysokosci opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Uchw Nr XX.151.20 w sprawie wysokosci opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Więcej »
Uchw Nr XX.152.20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowan
Uchw Nr XX.152.20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu samorządowym w Goworowie i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gowo
Więcej »
Uchw. Nr XX.153.20 w sprawie powołania Komisji Odznaki Honorowej Gminy Goworowo
Uchw. Nr XX.153.20 w sprawie powołania Komisji Odznaki Honorowej Gminy Goworowo
Więcej »
Uchw. NR XX.154.20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapoieganiu b
Uchw. NR XX.154.20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapoieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Goworowo w 2020 roku
Więcej »
Uchwała nr XXI.155.20 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 maja 2020r. w sprawie regulaminu utrzymania czys
Uchwała nr XXI.155.20 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 maja 2020r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała nr XXI.156.20 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 maja 2020r. w sprawie szczgółowego sposobu i zak
Uchwała nr XXI.156.20 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 maja 2020r. w sprawie szczgółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian z
Więcej »
Uchwała Nr XXI.157.20 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 marca 2020r. w sprawie pozostawienia petycji bez
Uchwała Nr XXI.157.20 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 marca 2020r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
Więcej »
Uchwała Nr XXI.158.20 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 maja 2020r. w sprawie zwolnienia z podatku od ni
Uchwała Nr XXI.158.20 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 maja 2020r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, kt
Więcej »