imageimageimage


niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Urząd Gminy
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Zasady naboru
Więcej »
Ogłoszenia o naborze:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Goworowo - stanowisko do spraw oświatowych.
Więcej »
Informacje o wynikach naborów:

stanowisko ds. oświatowych
Więcej »
Ogłoszenie o naborze:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Goworowo - stanowisko do spraw obsługi finansowej szkół.
Więcej »
Informacja o wynikach naboru:

stanowisko ds. obsługi finansowej szkół
Więcej »
Ogłoszenie o konkursie:

Konkurs na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie dla osób upośledzonych umysłowo
Więcej »
Ogłoszenie o naborze:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Goworowo - stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.
Więcej »
Informacja o wynikach naboru:

stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Więcej »
Ogłoszenie o konkursie:
konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach, Pasieki, ul. Szkolna2, 07-440 Goworowo, dla której organem prowadzącym jest Gmina Goworowo.
Więcej »
Informacja o wynikach konkursu:
na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie dla osób upośledzonych umysłowo
Więcej »
Ogłoszenie o konkursie.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie.
Więcej »
Informacja o wynikach konkursu:
stanowisko główny-księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie.
Więcej »
Ogłoszenie o konkursie:
Wójt Gminy Goworowo ogłasza konkurs na stanowisko: Animator sportu w kompleksie boisk sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Goworowie
Więcej »
Ogłoszenie o konkursie:
WÓJT GMINY GOWOROWO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO :KIEROWNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CZARNOWIE DLA OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO.
Więcej »
Ogłoszenie o naborze:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Goworowo - stanowisko do spraw oświaty
Więcej »
Informacja o wynikach naboru:
stanowisko ds.oświatowych
Więcej »
Informacja o wynikach konkursu:
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie
Więcej »
Ogłoszenie o konkursie:
konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Goworowie dla której organem prowadzącym jest Gmina Goworowo.
Więcej »
Ogłoszenie o konkursie:
konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczawinie 07-440 Goworowo, dla której organem prowadzącym jest Gmina Goworowo.
Więcej »
Ogłoszenie o konkursie
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu szkół Nr 1 w Goworowie
Więcej »
Ogłoszenie o konkursie
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuninie
Więcej »
Ogłoszenie o konkursie
przedłużenia terminu składania ofert w ogłoszonym konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie
Więcej »
Ogłoszenie o konkursie
przedłużenia terminu składania ofert w ogłoszonym konkursie na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej w Kuninie
Więcej »
Ogłoszenie o naborze
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Goworowo- inspektor ds. inwestycji, drogownictwa oraz pozyskiwania i rozliczania środków pomocowych
Więcej »
Informacja o wynikach naboru
stanowisko ds. inwestycji, drogownictwa oraz pozyskiwania i rozliczania środków pomocowych
Więcej »
Ogłoszenie o naborze
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie
Więcej »
Informacja o wynikach konkursu
Więcej »
Ogłoszenie o naborze
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie
Więcej »
Ogłoszenie o naborze
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie- Aktualizacja ogłoszenia z dnia 22.03.2017
Więcej »
Lista kandydatów zakwalifikowana do II etapu
Więcej »
Informacja o wynikach konkursu
na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczny w Goworowie
Więcej »
Ogłoszenie o naborze
na stanowisko : inspektor ds. zamówień publicznych, pozyskiwania środków zewnętrznych i obsługi inwestycji
Więcej »
Informacja o wynikach konkursu
inspektor ds. zamówień publicznych, pozyskiwania środków zewnętrznych i obsługi inwestycji
Więcej »
Ogłoszenie o naborze
główny specjalista ds. obsługi finansowej szkół
Więcej »
Informacja o wynikach konkursu
główny specjalista ds. obsługi finansowej szkół
Więcej »
Ogłoszenie
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze d/s ewidencji działalności gospodarczej i pomocy społecznej
Więcej »
ogłoszenie o naborze
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik USC
Więcej »
wyniki naboru
wyniki naboru na stanowisko d/s ewidencji działalności gospodarczej i pomocy społecznej
Więcej »
wyniki naboru Kierownik USC
wyniki naboru na stanowisko Kierownika USC
Więcej »
ogłoszenie o naborze
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze d/s ewidencji ludności i spraw kancelaryjnych
Więcej »
Inforamacje o wynikach naboru
Informacje o wynikach naboru na stanowisko ds ewidencji ludności i spraw kancelaryjnych
Więcej »
Ogłoszenie o konkursie
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie
Więcej »
Informacja z przeprowadzonego konkursu na dyrektora GOKSiR
Informacja z przeprowadzonego konkursu na dyrektora GOKSiR
Więcej »
ogłoszenie o naborze
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Więcej »
wyniki naboru
wyniki naboru
Więcej »
Ogłoszenie o naborze na stanowisko
Ogłoszenie o naborze na stanowisko
Więcej »
Inforamacje o wynikach naboru
wynik naboru
Więcej »
Ogłoszenie o konkursie
Ogłoszenie o konkursie na kierownika GBP
Więcej »
Ogłoszenie o konkursie na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Ogłoszenie o konkursie na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Więcej »
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
Więcej »
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzednicze - obsługa finansowa szkół
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - obsługa finansowa szkół
Więcej »
Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na Kierownika GOPS
Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na Kierownika GOPS
Więcej »
Informacja o wynikach konkursu na Kierownika GOPS
Informacja o wynikach konkursu na Kierownika GOPS
Więcej »
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds drogownictwa, inwestycji i środków pomocowych
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds drogownictwa, inwestycji i środków pomocowych
Więcej »
Informacja o wynikach konkursu na kierownika GBP
Informacja o wynikach konkursu na kierownika GBP
Więcej »
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - ds. drogownictwa, inwestycji oraz środków pomocowych
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - ds. drogownictwa, inwestycji oraz środków pomocowych
Więcej »
informacja o wynikach naboru
informacja o wynikach naboru
Więcej »
informacja o wynikach naboru
informacja o wynikach naboru
Więcej »
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. drogownictwa, inwestycji oraz środków pomocowych
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. drogownictwa, inwestycji oraz środków pomocowych
Więcej »
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Więcej »
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds obsługi rady gminy
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds obsługi rady gminy
Więcej »
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds drogownictwa, inwestycji oraz środków pomocowych
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds drogownictwa, inwestycji oraz środków pomocowych
Więcej »
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki komunalnej i och. środ.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki komunalnej i och. środ.
Więcej »
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsług rady gminy
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsług rady gminy
Więcej »
Zarządzenie Nr 51-2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Przedszkola Samorządowego w Goworo
Zarządzenie Nr 51-2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Przedszkola Samorządowego w Goworowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 59-2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora przedszkola Samorząd
Zarządzenie Nr 59-2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora przedszkola Samorządowego w Goworowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 60-2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorzadowego w Goworo
Zarządzenie Nr 60-2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorzadowego w Goworowie
Więcej »