imageimageimage


niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Urząd Gminy
Ogłoszenia/Obwieszczenia

Obwieszczenie o wydanej decyzji dot. ustalenia lokaluizacji celu publicznego Wodociąg Ponikiew Duża
Obwieszczenie o wydanej decyzji dot. ustalenia lokaluizacji celu publicznego Wodociąg Ponikiew Duża
Więcej »
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne
Więcej »
Zawiadomienie o wszczęciu postępow. w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego
Zawiadomienie o wszczęciu postępow. w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego
Więcej »
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie praw
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym przez Powiat ostrołecki
Więcej »
Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. uznanie za mienie gromadzkie działek 200 i 200.199 Daniłowo
Więcej »
Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego
Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym dot. wspólnoty gruntowej wsi Grodzisk Mały
Więcej »
Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego
zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym ws. uznania za mienie gromadzkie działek 511 i 206.2 Nogawki
Więcej »
Obwieszczenie
o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej celu publicznego - wodociąg Ponikiew Duża
Więcej »
Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego
o zebranym materiale dowodowym ws. uznania za mienie gromadzkie działki nr. 417.2 Pokrzywnica
Więcej »
Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego
dot. postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę 249/1 Ponikiew Mała gm. Goworowo
Więcej »
Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego
dot. postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę 250/1 Ponikiew Mała gm. Goworowo
Więcej »
Zawiadomienie
w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Daniłowo
Więcej »
Zawiadomienie
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia o wszczęciu postępowania w spr.zmiany zapisów pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze zagrożonym powodzią budowli w msc. Jurgi gm. Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego ptwierdzające nabycie przez powiat Ostroęłcki własnoći pod drog
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego stwierdzające nabycie przez powiat Ostroęłcki własność pod drogę publiczną
Więcej »
Obwieszczenieo wczczęciu postepowania ws. nabycia własności nieruchomości
Obwieszczenieo wczczęciu postepowania ws. nabycia własności nieruchomości
Więcej »
Decyzja umarzająca postepowanie Daniłowo
Decyzja umarzająca postepowanie Daniłowo
Więcej »
Zawiadomienie o rozprawie Nogawki
Zawiadomienie o rozprawie Nogawki
Więcej »
ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE -MIENIE GROMADZKIE POKRZYWNICA
ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE -MIENIE GROMADZKIE POKRZYWNICA
Więcej »
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania lok. inwestycji celu publicznego wodociąg Ponikiew Duża
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania lok. inwestycji celu publicznego wodociąg Ponikiew Duża
Więcej »
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Więcej »
obwieszczenie dot. wydania decyzji ws. ustalenia odszkodowania za działkę 559.1 ob. Kobylin
obwieszczenie dot. wydania decyzji ws. ustalenia odszkodowania za działkę 559.1 ob. Kobylin
Więcej »
Informacja o wyniku pierwszego pismenego nieograniczonego przetargu dot. nieruchomości 444.3 Goworow
Informacja o wyniku pierwszego pismenego nieograniczonego przetargu dot. nieruchomości 444.3 Goworowo
Więcej »
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. uznania za mienie gromadzkie dz. nr 511 i 206.2 Nogawki
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. uznania za mienie gromadzkie dz. nr 511 i 206.2 Nogawki
Więcej »
Zarządzenie Nr 65-2019 w sprawie ustalenia kwoty czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 65-2019 w sprawie ustalenia kwoty czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 64-2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej wdrodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 64-2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej wdrodze bezprzetargowej
Więcej »
zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. uznania za mienie gminne dz. 127 Daniłowo
zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. uznania za mienie gminne dz. 127 Daniłowo
Więcej »
zawiadomienie o wszczzęciu postępowania ws. uznania za mienie gminne dz. 127 Daniłowo
zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. uznania za mienie gminne dz. 127 Daniłowo
Więcej »
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Ostrołęcki własno
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Ostrołęcki własności nieruchomości zajętych pod drogę publiczną - Grodzisk
Więcej »
Zarządzenie Nr 62-2019 w sprawie najmu lokalu w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 62-2019 w sprawie najmu lokalu w drodze bezprzetargowej
Więcej »
Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wojewodę Mazowieckiego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wojewodę Mazowieckiego
Więcej »
zawiadomienie o wszczęciu post. ws. uznania działki 417.2 Pokrzywnica
zawiadomienie o wszczęciu post. ws. uznania działki 417.2 Pokrzywnica
Więcej »
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. ustalenia wykazu uprawnionego do udziału w wspóln. grunto
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. ustalenia wykazu uprawnionego do udziału w wspóln. gruntowej Grodzis Mały
Więcej »
Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego
o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji - ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Grodzisk Mały gm. Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lok. celu publicznego PGE Dystrybucja dz. 533 Kruszewo
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lok. celu publicznego PGE Dystrybucja dz. 533 Kruszewo
Więcej »
Obwieszczenie o wydaniej decyzji lokalizacji celu publicznego P4 Damięty
Obwieszczenie o wydaniej decyzji lokalizacji celu publicznego P4 Damięty
Więcej »
WÓJT GMINY GOWOROWO OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NR 444.3 GOWO
WÓJT GMINY GOWOROWO OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NR 444.3 GOWOROWO
Więcej »
zawiadomienie (2)
zawiadomienie (2)
Więcej »
Obwieszczenie dot. wydania decyzji lok. celu publ. Rębisze Kol- Goworówek
Obwieszczenie dot. wydania decyzji lok. celu publ. Rębisze Kol- Goworówek
Więcej »
Zawiadomienie
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia o wszczęciu postępowania w spr.udzielenia pozwolenia na lokalizowanie na obszarze zagrożonym powodzią budynku mieszkalnego w msc. Jurgi gm. Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie
Wójt Gminy Goworowo zawiadamia o zebranym materiale dowodowym w spr. wniosku PGE Dystrybucja dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest: Budowa odcinka linii napowietrznej j w msc. Kruszewo gm. Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie
Wójt Gminy Goworowo zawiadamia o zebranym materiale dowodowym w spr. wniosku P4 Sp. z o.o. dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w msc. Damięty gm. Goworowo
Więcej »
Zawiadomienie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego
Zawiadomienie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego
Więcej »
Obwieszczenie
Wójt Gminy Goworowo zawiadamia o zebranym materiale dowodowym w spr. wniosku PGE Dystrybucja dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest: Budowa sieci energetycznej w msc. Rębisze Kolonia i Goworówek gm. Goworowo
Więcej »
zawiadomienie PGW o wszczęciu postępowania na wniosek Wójta Gminy Goworowo dot. udzielenia pozwoleni
zawiadomienie PGW o wszczęciu postępowania na wniosek Wójta Gminy Goworowo dot. udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na dz. 33 PGR Brzeźno
Więcej »
zawiadomienie PGW. ws. udzielenia wodnoprawnego na dz. 33 Brzezno
zawiadomienie PGW. ws. udzielenia wodnoprawnego na dz. 33 Brzezno
Więcej »
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego PGE - Rębisze Kolonia i Goworówek
Więcej »
Obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji w spr. uznania za mienie gromadzkie (gminne) dział. nr 293/2 w msc. Góry gm. Goworowo
Więcej »
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Więcej »
Zawiadomienie
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia o wszczęciu postępowania w spr.udzielenia pozwolenia na lokalizowanie na obszarze zagrożonym powodzią budynku mieszkalnego w msc. Szarłat gm. Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej celu publicznego PGE Góry
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej celu publicznego PGE Góry
Więcej »
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - wieża PLAY Damięty
Więcej »
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - ośw. Kruszewo
Więcej »
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - oświetlenie Rębisze Parcele
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - oświetlenie Rębisze Parcele
Więcej »
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - oświetlenie Zaorze
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - oświetlenie Zaorze
Więcej »
Zawiadomienie o wszczęcie postępowania wodnoprawnego - Michałowo
Zawiadomienie o wszczęcie postępowania wodnoprawnego - Michałowo
Więcej »
Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym oświetlenie Zaorze
Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym oświetlenie Zaorze
Więcej »
zawiadomienie o odwołaniu od decyzji Starosty Ostrołęckiego
zawiadomienie o odwołaniu od decyzji Starosty Ostrołęckiego
Więcej »
Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego
w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 188/1 w msc. Czernie gm. Goworowo
Więcej »
Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego
zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w spr. uznania za mienie gromadzkie (gminne) dział. nr 293/2 w msc. Góry gm. Goworowo
Więcej »
Decyzja Starosty Ostrołęckiego
Decyzja Starosty Ostrołęckiego o uznaniu za mienie gromadzkie (gminne) nieruchomości nr 315 we wsi Grabowo gm. Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo dotyczące zebrania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzli
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo dotyczące zebrania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzli lokalizacji celu publicznego - oświetlenie Góry
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo dotyczące zebrania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzli
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo dotyczące zebrania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzli lokalizacji celu publicznego - oświetlenie Rębisze Parcele
Więcej »
Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wydaniu pozwolenia na Rozbudowę drogi gminnej w Ponikwi Małe
Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wydaniu pozwolenia na Rozbudowę drogi gminnej w Ponikwi Małej
Więcej »
Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego w sprawie ustalenia odszkodowania za działki w Kobylinie
Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego w sprawie ustalenia odszkodowania za działki w Kobylinie
Więcej »
Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego w sprawie ustalenia odszkodowania za działki w Jaworach Podmaśc
Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego w sprawie ustalenia odszkodowania za działki w Jaworach Podmaście
Więcej »
Zawiadomienie o udzieleniu Gminie Goworowo pozwolenia wodnoprawnego na budowę elektronenrgetycznej l
Zawiadomienie o udzieleniu Gminie Goworowo pozwolenia wodnoprawnego na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej w Dzbądzku
Więcej »
Harmonogram udzielania porad prawnych
Harmonogram udzielania porad prawnych
Więcej »
Informacja o terminie składania wniosków do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Ludwinowo
Informacja o terminie składania wniosków do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Ludwinowo
Więcej »
Obwieszczenie dot. wydania decyzji lok. celu publicznego Kobylin-Góry
Obwieszczenie dot. wydania decyzji lok. celu publicznego Kobylin-Góry
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo dot. wydania decyzji wodociąg Goworówek- Rębisze Kol.
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo dot. wydania decyzji wodociąg Goworówek- Rębisze Kol.
Więcej »
Obwieszczenie dot. wydania decyzji lokalizacyjnej celu publicznego Borki
Obwieszczenie dot. wydania decyzji lokalizacyjnej celu publicznego Borki
Więcej »
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lok.celu pub. wodociąg Cisk
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lok.celu pub. wodociąg Cisk
Więcej »
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego w msc. Żabin.Rębisze,Cisk
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego w msc. Żabin.Rębisze,Cisk
Więcej »
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego w msc. Kaczka
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego w msc. Kaczka
Więcej »
Decyzja w sprawie współnoty gruntowej nieruchomości nr. 122 Kruszewo
Decyzja w sprawie wspólnoty gruntowej nieruchomości nr. 122 Kruszewo
Więcej »
Zawiadomienie o rozprawie mienie gromadzkie Góry
Zawiadomienie o rozprawie mienie gromadzkie Góry
Więcej »
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowowdowego Kobylin Góry PGE
Obwieszczenie o zeiraniu materiału dowowdowego Kobylin Góry PGE
Więcej »
Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym Borki
Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym Borki
Więcej »
Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym
Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym
Więcej »
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we Wspólnocie Gruntowej w
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Jawory Stare
Więcej »
Informacja o terminie składania wniosków dot. wspólnoty gruntowej wsi Nogawki
informacja o terminie składania wniosków dot. wspólnoty gruntowej wsi Nogawki
Więcej »
Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego
zawiadomienie o uznanie za mienie gminne działki w Grabowie
Więcej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji stwierdzającej nabycie nieruchomości
Więcej »
Decyzja Starosty Ostrołęckiego
Decyzja Starosty Ostrołęckiego o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Szczawin
Więcej »
Obwieszczenie Wójta o zebranym materiale dowodowym
Obwieszczenie Wójta o zebranym materiale dowodowym
Więcej »
Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym
Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym
Więcej »
Informacja o terminie składania wniosków dot. wspólnoty gruntowej Damięty
Informacja o terminie składania wniosków dot. wspólnoty gruntowej Damięty
Więcej »
Decyzja Starosty Ostrołęckiego
decyzja uznania za wspólnotę gruntową Gierwaty
Więcej »
Decyzja Starosty Ostrołęckiego
Decyzja odmawiająca uznania za wspólnotę gruntową Jurgi
Więcej »
Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego
Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego
Więcej »
Zawiadomienie
zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania zezwolenia wodnoprawnego
Więcej »
Decyzja Starosty Ostrołęckiego
Decyzja o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Ludwinowo
Więcej »
Zawiadomienie
zawiadomienie ws. zebrania materiału dowodowego w sp. działki 12_2 Kruszewo
Więcej »
Zawiadomienie
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. uznania działki nr 315 Grabowo
Więcej »
Zawiadomienie
zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. uznania za mienie gromadzkie działki nr 293_2 w msc. Góry
Więcej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania celu publicznego
Więcej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Zawiadomienie w sprawie udzielenia zezwolenia wodnoprawnego
Zawiadomienie w sprawie udzielenia zezwolenia wodnoprawnego
Więcej »
Decyzja Starosty Ostrołęckiego o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Grun
Decyzja Starosty Ostrołęckiego o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Jawory Stare
Więcej »
Decyzja Starosty Ostrołęckiego o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Grun
Decyzja Starosty Ostrołęckiego o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Nogawki
Więcej »
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Więcej »
Zawiadomienie
Zawiadomienie o terminie składania wniosków do udziału we Wspólnocie Gruntowej
Więcej »
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego
Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego
Więcej »
Decyzja Starosty Ostrołęckiego
Decyzja Starosty Ostrołęckiego o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Damięty
Więcej »
Zawiadomienie
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o uznanie działki w miejscowości Grabowo
Więcej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczącego wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez SKO
Więcej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Więcej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nabycia nieruchomości na własność powiatu ostrołęckiego
Więcej »
Zawiadomienie
Zawiadomienie o zebranie materiałów dowodów do wydania decyzji administracyjnej
Więcej »
Zawiadomienie
Zawiadomienie o zebranie materiałów dowodów do wydania decyzji administracyjnej
Więcej »
Decyzja Starosty Ostrołęckiego
Decyzja Starosty Ostrołęckiego o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Wólka Brzezińska
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o uslaniu lokalizacji celu publicznego
Więcej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego
Więcej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie odszkodowania za działkę w Górach
Więcej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie ustalenia odszkodowania za działki w Kobylinie
Więcej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie ustalenia odszkodowania za działki w Górach
Więcej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 30-1
Więcej »
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa elektrowni fotowoltaicznej w msc. Brzeźno
Więcej »
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa elektrowni fotowoltaicznej w msc. Nogawki
Więcej »
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
w związku z wszczętym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nogawki, gmina Goworow
Więcej »
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
w związku z wszczętym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Brzeźno gmina Goworowo
Więcej »
Zawiadomienie w sprawie ustalenia wykazu mieszkańców uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej
Zawiadomienie w sprawie ustalenia wykazu mieszkańców uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Nogawki
Więcej »
Zawiadomienie w sprawie ustalenia wykazu mieszkańców uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej
Zawiadomienie w sprawie ustalenia wykazu mieszkańców uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Ludwinowo
Więcej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odmawiającej na Przebudowę budynku inwentarskiego
Więcej »
Zawiadomienie w sprawie postępowania o ustalenie wykazu osób do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi
Zawiadomienie w sprawie postępowania o ustalenie wykazu osób do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Jawory Stare
Więcej »
Zawiadomienie w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej
Zawiadomienie w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej
Więcej »
Zawiadomienie w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej
Zawiadomienie w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej
Więcej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego i możli8wości zapoznania się z materiałem dowodowym.
Więcej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Rębisze Parcele
Więcej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Brzeźnie
Więcej »
Obwieszczenie
zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
Więcej »
Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia w związku z wszczętym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
Więcej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko na budowę elektrowni fotowoltaicznej w Cisku
Więcej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na Przebudowę budynku inwentarskiego - obory w msc. Brzeźno
Więcej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację budowy elektrowni fotowoltaicznej w msc. Cisk
Więcej »
Obwieszczenie
Oświadczenie o wszczęciu postępowania na budowę elektrowni fotowoltaicznej
Więcej »
Obwieszczenie
Oświadczenie o wszczęciu postępowania na budowę elektrowni fotowoltaicznej
Więcej »
Obwieszczenie
Oświadczenie o wszczęciu postępowania na budowę elektrowni fotowoltaicznej
Więcej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach przebudowa drogi powiatowej Grodzisk-Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego
Więcej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach
Więcej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Więcej »
Obwieszczenie
zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Goworowo nr RI.6220.3.2018.JZ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: :
Więcej »
Obwieszczenie
zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Goworowo nr RI.6220.2.2018.JZ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie
Więcej »
Obwieszczenie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 22 lutego 2018r. (data wpływu 27.02.2018r.) wydał postanowienie umarzające postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków na realizację n/w przedsięwzięcia, znak WOOŚ-I.4221.32.2018.KZ
Więcej »
Obwieszczenie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Cisk gmina Goworowo, działk
Więcej »
Obwieszczenie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie
wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
Obwieszczenie Starosty Ostrołeckiego
obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego GBN.6740.1.12.2017 z dnia 20.02.2018 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: "Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2569W Goworowo-Kamianka-Pomian od km 6+470,00 do km 8+800,00
Więcej »
Postanowienie
o sprostaniu z urzędu oczywistą omyłkę decyzji GBN.6820.2.2017 z dnia 10 stycznia 2018r.
Więcej »
Obwieszczenie
strony o wydaniu postanowienia w związku z wszczętym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
Więcej »
Obwieszczenie
że na wniosek złożony w dniu 25.01.2018 roku przez Zarząd Powiatu w Ostrołęce ul. Pl. Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegająceg
Więcej »
Obwieszczenie
że w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony w dniu 24.03.2017 roku (uzupełniony w dniu 31.03.2017r. i 30.01.2018r.) przez Pana Ryszarda Gocłowskiego, ul. Długa 4, 07-407 Czerwin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realiz
Więcej »
Obwieszczenie
Więcej »
Obwieszczenie
Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
Więcej »
Obwieszczenie
zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Więcej »
Obwieszczenie
wydaniu postanowienia w związku z wszczętym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
Więcej »
Obwieszczenie
Wójt Gminy Goworowo podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr RI.6220.19.2017.JZ z dnia 18.12.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.
Więcej »
Obwieszczenie
zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Goworowo nr RI.6220.19.2017.JZ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie
Wójt Gminy Goworowo podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr RI.6220.9.2017.JZ z dnia 12.12.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.
Więcej »
Obwieszczenie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.
Więcej »
Obwieszczenie
w związku z wszczętym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
Więcej »
Zawiadomienie
o nabyciu mienia gminnego
Więcej »
Obwieszczenie
podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr RI.6220.15.2017.JZ z dnia 03.10.2017 r. umarzającej postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie
podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr RI.6220.14.2017.JZ z dnia 03.10.2017 r. umarzającej postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie
podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr RI.6220.13.2017.JZ z dnia 03.10.2017 r. umarzającej postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
Więcej »
Obwieszczenie
podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr RI.6220.12.2017.JZ z dnia 03.10.2017 r. umarzającej postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
Więcej »
Obwieszczenie
podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr RI.6220.11.2017.JZ z dnia 03.10.2017 r. umarzającej postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
Więcej »
Obwieszczenie
podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr RI.6220.10.2017.JZ z dnia 03.10.2017 r. umarzającej postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu na przep
Więcej »
Obwieszczenie
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji zadania pn. przebudowie (rozbiórka istniejącego i budowa nowego) mostu przez rzekę Orz w ciągu drogi powiatowej nr 2573W w km 1+000 w miejscowoś
Więcej »
Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.
Więcej »
Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.
Więcej »
Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.
Więcej »
Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.
Więcej »
Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.
Więcej »
Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.
Więcej »
Obwieszczenie
strony o wydaniu postanowienia w związku z wszczętym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
Więcej »
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Więcej »
Obwieszczenie
o podjęciu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce decyzji o uchyleniu zaskarżonej decyzji, dotyczącej wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
Więcej »
Obwieszczenie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Zawiadomienie o rozprawie
Starosta Ostrołęcki zawiadamia, że w dniu 10 października 2017r. odbędzie się rozprawa administracyjna o uznaniu działki nr 523/2 położonej w miejscowości Wólka Brzezińska
Więcej »
Obwieszczenie
że w dniu 8 września 2017 r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka, w Urzędzie Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21 zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Goworowo nr RI.6220.8.2017.JZ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny od
Więcej »
Postanowienie Starosty Ostrołęckiego
sprostowanie omyłki pisarskiej
Więcej »
Zawiadomienie
zawiadamiam strony że w dniu 03.08.2017r. (data wpływu 07.08.2017r.) Pan Henryk Runowski wniósł odwołanie od decyzji z dnia 14.07.2017 r. nr RI.6220.3.2017.JZ w sprawie decyzji umarzającej postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia,
Więcej »
Obwieszczenie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie
o wydanej w dniu 01.08.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
Więcej »
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia, że nieruchomość oznaczona jako działka nr 523/2 o pow. 0,29 ha, położona w obrębie Wólka Brzezińska gm. Goworowo - stanowi mienie gromadzkie (gminne).
Więcej »
Obwieszczenie
Wójt Gminy Goworowo podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr RI.6220.3.2017.JZ z dnia 14.07.2017 r. umarzającej postępowanie na realizację przedsięwzięcia pn.
Więcej »
Obwieszczenie
zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Goworowo nr RI.6220.6.2017.JZ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie
zawiadamia się strony, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał :w dniu 19 czerwca 2017r. (data wpływu 26.06.2017r.) opinie dot. warunków realizacji n/w przedsięwzięcia, znak WOOŚ-I.4242.98.2017.KZ.7
Więcej »
Obwieszczenie
w dniu 12 czerwca 2017r. (data wpływu 19.06.2017r.) opinie dot. warunków realizacji n/w przedsięwzięcia, znak WOOŚ-I.4240.561.2017.MŚ
Więcej »
Obwieszczenie
została wydana decyzja nr GBN.6820.10.2017 umarzająca postępowanie administracyjne o uznaniu za mienie gromadzkie działki oznaczonej nr 145 o pow. 0,21 ha położonej w obrębie Rębisze Kolonia gm. Goworowo.
Więcej »
Obwieszczenie
opinie dot. warunków realizacji n/w przedsięwzięcia, znak WOOŚ-II.4240.500.2017.MŚ
Więcej »
Postanowienie
o przedłużenie terminu
Więcej »
Zawiadomienie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Postanowienie
o przedłużeniu terminu
Więcej »
Obwieszczenie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Postanowienie
o przesunięcie terminu
Więcej »
Postanowienie
przesunięcie terminu
Więcej »
Obwieszczenie
wydane postanowienie Wójta Gminy Goworowo nr RI.6220.1.2017.JZ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Zawiadomienie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego
Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2 w dniu 24.02.2017r.wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn:,, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4403W od drogi nr 8-Turzyn-Brańszczyk-
Więcej »
Postanowienie
konieczne jest przesunięcie terminu
Więcej »
Obwieszczenie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie Marszałka
Więcej »
Interpretacja indywidualna
Więcej »
Interpretacja indywidualna
Więcej »
Ogłoszenie
w sprawie drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Goworowo.
Więcej »
Obwieszczenie
wydana została decyzja nr 7/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.:
Więcej »
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
dot. wydania decyzji
Więcej »
Informacja
o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi SZCZAWIN gm. Goworowo obejmującej działkę ewidencyjną nr 181 o pow. 0,73 ha.
Więcej »
Ogłoszenie
w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego
Więcej »
Obwieszczenie
wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
Obwieszczenie
o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.;
Więcej »
Obwieszczenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goworowo.
Więcej »
Obwieszczenie
została wydana decyzji nr 9/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ;
Więcej »
Obwieszczenie
w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.;
Więcej »
Obwieszczenie
w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.;
Więcej »
Obwieszczenie
Starosty Ostrołęckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Więcej »
Obwieszczenie
wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
Obwieszczenie
Wójt Gminy Goworowo podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr RI.6220.6.2016.JZ z dnia 12.09.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.
Więcej »
Obwieszczenie
o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji pn.
Więcej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Ponikiew Mała - Czernie oraz rozbudowa drogi gminnej Czernie - Wólka Brzezińska.
Więcej »
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie RI.6220.7.2016.JZ
Więcej »
Obwieszczenie
wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.:
Więcej »
Obwieszczenie
wydane postanowienie Wójta Gminy Goworowo nr RI.6220.6.2016.JZ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie
wydane zostało przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, ul. Jagielońska 26, 03-719 Warszawa postanowienie nr OTO-Z-PP-II.4501.2.1.2016.PS o uzgodnieniu projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.;
Więcej »
Obwieszczenie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia :
Więcej »
Obwieszczenie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia:
Więcej »
Obwieszczenie
w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
Obwieszczenie
wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.
Więcej »
Obwieszczenie
wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.;
Więcej »
Obwieszczenie
wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.
Więcej »
Obwieszczenie
wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.;
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Goworowo wycofuje wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Więcej »
Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goworowo.
Więcej »
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji nr RI.6220.9.2015.JZ z dnia 04.05.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.
Więcej »
Obwieszczenie
Wójt Gminy Goworowo podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr RI.6220.4.2016.JZ z dnia 20.04.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.
Więcej »
Obwieszczenie
wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.;
Więcej »
Obwieszczenie
informację o wydaniu decyzji nr RI.6220.2.2016.JZ z dnia 11.04.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla Pana Sławomira Lebica ul. Dworcowa 49, 62-400 Słupca
Więcej »
Obwieszczenie
Więcej »
Obwieszczenie
Więcej »
Obwieszczenie
wydane postanowienie Wójta Gminy Goworowo nr RI.6220.4.2016.JZ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie
wydane postanowienie Wójta Gminy Goworowo nr RI.6220.2.2016.JZ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie
wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji pn.
Więcej »
Obwieszczenie
została wydana decyzji nr 6/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ;
Więcej »
Obwieszczenie
została wydana decyzji nr 7/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ;
Więcej »
Obwieszczenie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Zawiadomienie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie
Wójt Gminy Goworowo podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie nr RI.6220.17.2015.JZ z dnia 22.02.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla R. Power Solar Centrum Sp. z o.
Więcej »
Zawiadomienie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Zawiadomienie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie
w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.
Więcej »
Obwieszczenie
w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.
Więcej »
Obwieszczenie
podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr RI.6220.15.2015.JZ z dnia 28.01.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla Pana Antoniego Mulawki
Więcej »
Obwieszczenie
wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji pn.
Więcej »
Obwieszczenie
Pełnomocnik Pan Marcin Grzesiak złożył raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na
Więcej »
Obwieszczenie
wydane postanowienie Wójta Gminy Goworowo nr RI.6220.15.2015.JZ o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na;
Więcej »
Zawiadomienie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie
w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji pn.
Więcej »
Obwieszczenie
w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji pn.
Więcej »
Zawiadomienie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie
informację o wydaniu decyzji nr RI.6220.13.2015.JZ z dnia 16.11.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla Pana Pawła Podolaka pn.
Więcej »
Obwieszczenie
o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na
Więcej »
Obwieszczenie
informacja o utrzymaniu w mocy decyzji
Więcej »
Obwieszczenie
w sprawie wydania postanowienia
Więcej »
Obwieszczenie
Wójt Gminy Goworowo podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr RI.6220.5.2015.JZ z dnia 07.10.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla Pana Antoniego Mulawki
Więcej »
Obwieszczenie
Wójt Gminy Goworowo podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr RI.6220.6.2015.JZ z dnia 07.10.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla Pana Antoniego Mulawki
Więcej »
Obwieszczenie
Więcej »
Obwieszczenie
informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie
informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wraz z jednostanowiskowym warsztatem samochodowym oraz punktem zbierania złomu i odbi
Więcej »
Obwieszczenie
obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
Więcej »
Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
Więcej »
Obwieszczenie
o braku przeprowadzenia oceny
Więcej »
Obwieszczenie
o braku przeprowadzenia oceny
Więcej »
Obwieszczenie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na
Więcej »
Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
Więcej »
Zawiadomienie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Zawiadomienie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Zawiadomienie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na
Więcej »
Obwieszczenie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na
Więcej »
Zawiadomienie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na
Więcej »
Obwieszczenie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na
Więcej »
Obwieszczenie
wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego pod budowę linii napowietrznej nN
Więcej »
Zawiadomienie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Zawiadomienie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie
Więcej »
Postanowienie
o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
Więcej »
Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Więcej »
Postanowienie
o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.
Więcej »
Obwieszczenie
umorzone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod budowę linii niskiego napięcia w miejscowości Ponikiew Duża, na działkach o nr ewid. 106, 113, 114, 115, 116, 117, 132,
Więcej »
Zawiadomienie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: wytwarzaniu energii elektrycznej pochodzącej z energii słonecznej. Produkcja roczna
Więcej »
Obwieszczenie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: wytwarzaniu energii elektrycznej pochodzącej z energii słonecznej. Produkcja roczna
Więcej »
Obwieszczenie
wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod budowę linii niskiego napięcia w miejscowości Ponikiew Duża, na działkach o nr ewid. 106, 113, 114, 115, 116, 117, 132,
Więcej »
Obwieszczenie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na
Więcej »
Zawiadomienie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na
Więcej »
Obwieszczenie
została wydana decyzji nr o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ;
Więcej »
Postanowienie
w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu celu publicznego OTO-Z-PP-II.4701.3(1).15.MZ
Więcej »
Obwieszczenie
o wydaniu obwieszczenia o odmowie uzgodnienia warunków realizacji zadania
Więcej »
Obwieszczenie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
Postanowienie
Więcej »
Obwieszczenie
decyzja nr 6/14 ( nr sprawy UG.6733.6.2014 ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej nN przewodem AsXSn 4x70 i przyłącza kablowego typu YAKXS 4x35 wraz z złączem kablowo-pomiarow
Więcej »
Postanowienie
dot. uzgodnienie projektu Ponikiew Duża
Więcej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie UG.6220.6.2014
Więcej »
Postanowienia
dot. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w zakresie działań samorządowych.
Więcej »
Obwieszczenie
w sprawie wydania decyzji odmawiającej UG.6220.8.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
Więcej »
Obwieszczenie
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej nN przewodem AsXSn 4x70 i przyłącza kablowego typu YAKXS 4x35 wraz z złączem kablowo-pomiarowym na działkach o nr ewid. 121 i
Więcej »
Obwieszczenie
postanowienie odmawiające uzgodnienia warunków realizacji n/w przedsięwzięcia, znak WOOŚ-II.4242.283.2014.NL
Więcej »
Obwieszczenie Starosty Ostrołeckiego
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej relacji Daniłowo-Smólnik
Więcej »
Postanowienie
Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.
Więcej »
Obwieszczenie
UG.6733.4.2014 O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Więcej »
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji nr UG.6220.4.2014 z dnia 02.09.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla Powiatu Ostrołęckiego, Plac Gen.Bema 5, 07-410 Ostrołęka, o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie
UG.6733.5.2014 O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Więcej »
Obwieszczenie
do publicznej wiadomości informację o złożonym odwołaniu od decyzji Wójta Gminy Goworowo nr UG.6220.3.2014 z dnia 29.07.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla Pani Dudziec Aleksandry zam. Goworowo, ul. Witosa 10, 07-440 Goworowo na realizację przeds
Więcej »
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Więcej »
Obwieszczenie
w sprawie wydania decyzji środowiskowej
Więcej »
Obwieszczenie Starosty Ostrołeckiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Więcej »
Obwieszczenie
wszczęte zostało w dniu 28.07.2014 roku postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Zawiadomienie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na
Więcej »
Obwieszczenie
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na
Więcej »
Postanowienie
o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji zadania pn..
Więcej »
Postanowienia
o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji zadania. "Rozbudowa drogi gminnej Daniłowo - Smólnik w km 0+000,00 do km 3+294,22"
Więcej »
Zawiadomienie
że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie
opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowa drogi gminnej Czarnowo
Więcej »
Obwieszczenie
na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania
Więcej »
Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
Więcej »
Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
Więcej »
Obwieszczenie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
Więcej »
Zawiadomienie
Więcej »
Obwieszczenie
Więcej »
Postanowienie
brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji zadania pn.
Więcej »
Obwieszczenie
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
Więcej »
Obwieszczenie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
Więcej »
Obwieszczenie
polegającej na
Więcej »
Obwieszczenie
polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Zawiadomienie-Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
Więcej »
Obwieszczenie
Więcej »
Obwieszczenie
Więcej »
Obwieszczenie
Więcej »
Obwieszczenie
Więcej »
Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
Więcej »
Obwieszczenie
Więcej »
Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
Więcej »
Obwieszczenie
w wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Więcej »
Obwieszczenie
O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Więcej »
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania
Więcej »
Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Więcej »
OBWIESZCZENIE
Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski"
Więcej »
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
Więcej »
O B W I E S Z C Z E N I E
O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Więcej »
Obwieszczenie
Więcej »
Obwieszczenie
Więcej »
Obwieszczenie
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
Obwieszczenie
została wydana decyzja nr 5/13 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji nr UG.6220.9.2012 z dnia 2013.08.23 o środowiskowych uwarunkowaniach dla Pana Sławomira Podgórskiego p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych działającego na rzecz i w imieniu Powiatu Ostrołęckiego, Plac Gen. Bema 5, 07-410 Ostro
Więcej »
Obwieszczenie
o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na;
Więcej »
Obwieszczenie o wystąpieniu do organów uzgadniających
Więcej »
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
w sprawie odwieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na;
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
" Przebudowa drogi gminnej w msc. Grodzisk Mały " w km 0+000,00 - 1+242,50 obejmująca działkę o nr ewid. 146 położoną w obrębie gruntów Grodzisk Mały, gmina Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
" Rozbudowa drogi gminnej Daniłowo - Smólnik " w km 0+000,00 3+294,22
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOWOROWO
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY GOWOROWO O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpieniu od potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpieniu od potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie
informację o wydaniu decyzji nr UG.6220.4.2012 z dnia 2013.05.08 o środowiskowych uwarunkowaniach dla Pana Sławomira Podgórskiego p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych działającego na rzecz i w imieniu Powiatu Ostrołęckiego, Plac Gen. Bema 5, 0
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpieniu od potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ;
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
została wydana decyzji nr 1/13 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ; Budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
Zawiadomienie- Obwieszczenie
o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na;
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na;
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
Obwieszczenie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na;
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na ; Budowie linii kablowej nN typu YAKXS 4 x 120 mm2 wraz ze złączem kablowo-pomiarowym
Więcej »
Zawiadomienie- Obwieszczenie
Więcej »
Zawiadomienie
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Ogłoszenie o składaniu ofert:
Urząd Gminy Goworowo zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi pełnienia konserwacji oświetlenia ulicznego we wszystkich miejscowościach gminy Goworowo.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
OBWIESZCZENIE o złożeniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Zawiadomienie
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Zawiadomienie
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Zawiadomienie
Więcej »
Zawiadomienie
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Zawiadomienie
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Więcej »
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Więcej »
Zawiadomienie
Więcej »
Zawiadomienie- Obwieszczenie
Więcej »
Zawiadomienie
Więcej »
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Informacja Wójta
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Więcej »
Obwieszczenie
Więcej »
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Więcej »
Zawiadomienie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Więcej »
Obwieszczenie
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Zawiadomienie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Więcej »
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 1/2010 Gminnego Komisarza Spisowego
Więcej »
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Więcej »
Obwieszczenie
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Więcej »
Obwieszczenie
Więcej »
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Więcej »
Obwieszczenie
Więcej »
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Więcej »
Obwieszczenie
Więcej »
Zawiadomienie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Zawiadomienie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Zawiadomienie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Zawiadomienie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Zawiadomienie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Więcej »
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Więcej »
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Więcej »
Obwieszczenie
Więcej »
Obwieszczenie
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Więcej »
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Więcej »
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Więcej »
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Zawiadomienie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Zawiadomienie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Więcej »
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Więcej »
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Więcej »
Zawiadomienie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Więcej »
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Więcej »
Obwieszczenie
Więcej »
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Zawiadomienie
Więcej »
Zawiadomienie
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo o wszczęciu postępowania
Więcej »
Obwieszczenie
Więcej »
Obwieszczenie
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie
Więcej »
Obwieszczenie
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo o wszczęciu postępowania
Więcej »
Informacja Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Więcej »
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Więcej »
Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
Więcej »
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Zawiadomienie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo o wydaniu dec.o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczn.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo o wydaniu dec.o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczn.
Więcej »
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Więcej »
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Więcej »
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Goworowo o wydaniu dec.o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczn.
Więcej »
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Więcej »